RGB กับ CMYK คืออะไร? ตั้งค่าสี DTF อย่างไรให้สีงานตรงกับจอภาพ

ตั้งค่าสีDTF-rgb-cmyk

สำหรับโหมดสีที่เราพบได้บ่อยครั้งในการวงการงานพิมพ์ก็จะเป็นโหมด RGB และ CMYK ซึ่งบางครั้งในการทำงานพิมพ์ ก็จะพบปัญหาในเรื่องของสี ทั้งสีไม่ตรงจอภาพ สีเพี้ยน สีสว่างเกินไปหรือเข้มเกินไป วันนี้ทาง Printree จะมาแนะนำการตั้งค่าโหมดสี ให้ได้สีงานพิมพ์ใกล้เคียงกับจอภาพมากที่สุด ไปติดตามกันได้เลยค่ะ

RGB กับ CMYK คืออะไร?

dtf-rgb

ระบบสีแบบ RGB
ที่มา : http://augustana.net/users/arwalters/design/color.htm

    ระบบสี RGB เป็นระบบสีที่ประกอบด้วยแม่สี 3 สี คือ แดง (Red) เขียว (Green) และน้ำเงิน (Blue) ในสัดส่วนความเข้มข้นที่แตกต่างกัน เมื่อนำมาผสมกัน ทำให้เกิดสีต่างๆ บนจอคอมพิวเตอร์ได้มากถึง 16.7 ล้านสี ซึ่งใกล้เคียงกับสีที่ตาเรามองเห็นได้โดยปกติ และจุดที่สีทั้งสามสีรวมกันจะกลายเป็นสีขาว นิยมเรียกการผสมสีแบบนี้ว่าแบบ “ Additive “ หรือการผสมสีเป็นแบบบวก ซึ่งการผสมสีขั้นที่ 1 ถ้านำเอาสีแดง สีเขียว สีน้ำเงินมผสมกัน ก็จะทำให้เกิดสีใหม่ และถ้าฉายแสงสีทั้งหมดรวมกันจะได้แสงสีขาว จากคุณสมบัติของแสงเราได้นำมาใช้ประโยชน์ทั่วไป เช่น การฉายภาพยนตร์ การบันทึกภาพวีดีโอ ภาพโทรทัศน์ ภาพทางจอคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

dtf-cmyk

ระบบสีแบบ CMYK
ที่มา : http://parn123.blogspot.com/p/blog-page_15.html

   ระบบสี CMYK เป็นระบบสีที่ใช้กับเครื่องพิมพ์ ซึ่งประกอบด้วยสีพื้นฐาน คือ สีฟ้า (Cyan) สีม่วงแดง (Magenta) สีเหลือง (Yellow) และเมื่อนำสีทั้ง 3 มาผสมกันจะเกิดเป็นสีดำ (Black) แต่จะไม่ดำสนิทเนื่องจากหมึกพิมพ์มีความไม่บริสุทธิ์ หลักการเกิดสีของระบบนี้คือ หมึกสีหนึ่งจะดูดกลืนสีจากสีหนึ่งแล้วสะท้อนกลับออกมาเป็นสีต่างๆ เช่น สีฟ้าดูดกลืนสีม่วง ออกมาเป็นสีน้ำเงิน ซึ่งจะสังเกตุได้ว่าสีที่สะท้อนออกมาจะเป็นสีหลักของระบบ RGB ดังรูปด้านบน

เปรียบเทียบrgb-cmyk

เปรียบเทียบระหว่างโหมด RGB และ CMYK


สรุปได้ว่า สีจากจอมอนิเตอร์จะแสดงผลเป็น RGB แต่สำหรับเครื่องพิมพ์นั้นจะใช้เป็น CMYK ดังนั้นจะเห็นว่าเมื่อนำงานพิมพ์ในโหมด RGB เข้าเครื่องพิมพ์ พิมพ์ออกมาเป็น CMYK สีงานพิมพ์จะดรอปลงอย่างเห็นได้ชัด ดังภาพตัวอย่าง


วิธีแก้ ให้สี DTF ออกมาใกล้เคียงกับจอภาพ

สำหรับ Printree ที่มีการทำ ICC Profile แล้ว ทำให้งานที่พิมพ์ออกมาจะใกล้เคียงกับจอภาพมาก ซึ่งโหมดสีที่ทาง Printree ใช้ จะเป็นโหมด CMYK ดังนั้น ต้องเซ็ทโหมดสีตั้งแต่เริ่มเตรียมไฟล์ในโปรแกรม Photoshop หรือ Illustrator เป็นโหมด CMYK เพื่อให้สีงานที่พิมพ์ออกมาใกล้เคียงกับที่แสดงบนจอภาพ ดูวิธีการเตรียมไฟล์เพิ่มเติม

โหมดสี RGB

โหมดสี CMYK

งาน DTF ถ่ายจากฟิล์มจริง

จากตัวอย่างรูปด้านบน จะเห็นว่างาน DTF ที่พิมพ์ออกมา จะมีสีใกล้เคียงกับโหมดสี CMYK มากกว่า ดังนั้นถ้าหากลูกค้าอยากให้สีไฟล์งานในจอภาพ ใกล้เคียงกับงานที่พิมพ์ออกมา ต้องตั้งค่าโหมดสีเป็น CMYK ตามภาพด้านล่าง

ตั้งค่าสีdtf-photoshop-01

ตั้งค่าโหมดสี CMYK บนโปรแกรม Photoshop

ตั้งค่าโหมดสี CMYK บนโปรแกรม illustrator